• Website-Banner-1
  • Website-Banner-2
  • Website-Banner-3
  • Website-Banner-4

Small-Banner

Laerskool Fonteine

School & Education

0.0/5 rating (0 votes)

Die verskaffing van voortreflike opvoeding vanuit die EIE KULTUURMILIEU d.w.s. onderwys met ‘n CHRISTELIKE en breë NASIONALE KARAKTER wat deur die medium van MOEDERTAAL aan sy teikengroep voorsien word. Erkenning word gegee aan OUERINSPRAAK en die GELOOFSVRYHEID van die individu. Gemotiveerde, kreatiewe opvoeding met ‘n CHRISTELIKE KARAKTER om die leerder as individu in totaliteit te ontwikkel, met klem op TAAL, KULTUUR, AKADEMIE en TEGNOLOGIE tot ‘n selfgedissiplineerde, gebalanseerde persoon in ‘n multikulturele samelewing.

Address

  • Street: 35 Vlaardingen str
  • City: Sasolburg
  • Province: Free State

Contact

On the map

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.