Jacques Prince

Jacques Prince

Jacques Prince is tans die leraar van die Gemeente van De Deur. Sy roeping en passie is om mense, deur die beproewings en versoekinge in hulle lewens, na die voete van Christus te lei deur Sy Woord. Hy is getroud met die pragtige Sonet, en is Pa van 3 dogters, Charissa (10), Sonja (3) en Jana (1) en een seun, Wessel (2 maande).

Posted by on in Huwelik en Gesin

In God se ontwerp vir die huwelik is daar ‘n fundamentele beginsel wat baie maklik versuim word. Dit is die beginsel van “verlaat”. Genesis 2:24, die teks wat God se ontwerp vir die huwelik vir ons opsom sê: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees”. Ons besef natuurlik dat die beginsel ook geld vir die vrou, net soos wat die man sy ouerhuis moet verlaat en sy vrou aankleef, so moet die vrou ook haar ouerhuis verlaat en haar man aankleef.

 

Maar hierdie “verlaat” beginsel, alhoewel dit so fundamenteel is, is ook baie moeilik om te verstaan en toe te pas. Wat behels sit nou werklik? Beteken dit dat ons eenvoudig op ‘n ander plek gaan bly? Beteken dit dat ons nooit weer met ons ouers kontak het nie? Die kort antwoord op daardie vrae is nee. Natuurlik behoort daar steeds ‘n verhouding tussen getroude ‘kinders’ en hulle ouers te wees (die vyfde gebod geld nogsteeds) en om geografies weg te trek beteken ook nie noodwendig dat mens werklik verlaat het nie, terwyl sommiges geografies steeds baie naby aan hulle ouers woon (soms selfs in die selfde huis – alhoewel, behalwe in uiterste gevalle, dit nie aanbeveel word nie, veral vir jong getroudes) en heeltemal die beginsel van verlaat toepas.

 

Om so bietjie meer duidelikheid (natuurlik kan die onderwerp nie naastenby hier uitgeput word nie) op hierdie onderwerp te bring, kom ons kyk net na vyf punte wat hierdie verlaat beginsel baie kortliks opsom:

 

      I.         Om te verlaat beteken dat jy ophou om jou ouers altyd as die maatstaf te gebruik. Die hele idee van, my ma het dit so gedoen, of my pa het dit so gedoen, daarom moet ons dit ook so doen. Dit werk nie so nie. Nou jy kan natuurlik van jou ouers leer, maar jou man of jou vrou kan dinge op 'n ander manier doen wat nie noodwendig verkeerd is, net omdat dit anders is as jou ouers se manier van doen is nie. As jy die heeltyd jou ouers as die maatstaf of standaard gebruik, beteken dit jy het nie werklik verlaat nie.

 

     II.         Om te verlaat beteken dat jy jou eie besluite neem. Met ander woorde jy is nie meer afhanklik van jou ouers vir besluite nie. Jy en jou vrou vorm 'n hele nuwe eenheid wat julle eie besluite in onafhanklikheid moet neem. Nou weereens beteken dit nie dat advies nie van ons ouers gevra kan word, en dat advies van ouers nie aanvaar mag word nie. Nee, net soos wat jy by allerhande ander mense advies kan kry so kan jy dit ook van jou ouers af kry. Moses het die advies van sy skoonpa Jetro hoog op die prys gestel en dit aanvaar en so kan 'n getroude paar ook nogsteeds doen.

Maar julle moet julle eie besluite neem en self verantwoordelikheid daarvoor neem. Jy kan nie vir elke dingetjie na jou ouers toe hardloop sodat hulle die besluite vir jou neem nie. As jy dit doen beteken dit jy het nie verlaat nie.

 

    III.         Om te verlaat, beteken ook dat jou ouers nie meer jou hoof vertrouelinge is nie. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan of sukkel met iets, moenie na jou ouers toe hardloop nie. Jy gaan eers na jou man of jou vrou toe, jy praat eers met hom of haar en julle probeer dit as eenheid oplos. Jou man of vrou se skouer is die een waarop jy steun, nie meer jou ouers nie.

 

   IV.         Gekoppel aan punt drie is dat verlaat ook beteken dat jy minder kontak met jou ouers gaan hê. Nee jy hoef nie (en behoort nie) jou ma en pa elke dag te bel nie, jy hoef (en behoort nie) hulle nie ten minste eenkeer 'n week te sien nie. Ek praat nie van gevalle waar ouers ernstig siek is sodat hulle versorging nodig het nie, julle verstaan dit. As jy so in aanhoudende kontak met jou ouers is, is iets fout, dit beteken jy het nie verlaat nie. Verlaat jou vader en moeder en kleef jou vrou of man aan!

 

     V.         Om te verlaat beteken jy is finansiële onafhanklik. Julle het 'n nuwe eenheid gevorm, 'n eenheid wat op sy eie moet staan, ook finansieel. Dit is 'n baie gevaarlike situasie om finansieel afhanklik van jou ouers te wees. Sommige ouers doen dit opsetlik, hulle hou hulle kinders afhanklik, net sodat hulle kinders in nabye kontak met hulle moet bly, sodat hulle 'n houvas op hulle kinders kan kry.

 

Sommiges doen dit nie met opset nie, maar dit is net so skadelik, want die nuwe egpaar moet op hulle eie voete kan staan. Om finansieel afhanklik te bly van ouers beteken jy het nie verlaat en 'n nuwe eenheid gevorm nie, dit beteken jy is verdeeld, jy staan nog met een voet in jou ouerhuis.

 

Hierdie is so ‘n paar dinge waarna jy na moet kyk en in ag moet neem sodat jy jou ouerhuis werklik verlaat. Ondersoek jouself en jou eie huwelik en maak seker dat jy verlaat het. As jy vind dat daar in jou huwelik 'n probleem is in hierdie aspek, asseblief moenie dink dit gaan oor tyd net wegraak nie, dit raak eintlik oor tyd net erger. So werk so gou moontlik aan 'n oplossing, praat met julle ouers daaroor en laat hulle verstaan hoe dinge moet verander.

 

Moenie toelaat dat hulle jou dreig met allerhande goed soos "ek gaan jou onterf nie", as jy dit toelaat en jy deins terug as gevolg van hulle dreigement is dit net nog 'n manier waarop jy nie verlaat het nie. En net terloops, dit is baie beter om jou erfporsie te verloor as om jou huwelik te verloor. Om te verlaat is 'n baie baie noodsaaklike en basiese beginsel van die huwelik. Waar ordentlik verlaat is, is dit baie makliker om die prioriteit van die huwelik te handhaaf, maar waar nie verlaat is nie, is daar altyd verdeelde prioriteite.

 

In die liefde van Christus, gegroet!

 

b2ap3_thumbnail_Two-become-one.jpg

Hits: 369
0

In 'n vorige artikel het ons na die prioriteit van die huwelik bo alle ander verhoudings gekyk. Maar natuurlik, soos met byna alles anders in die lewe, is daar altyd struikelblokke wat die prioriteite in ons lewens omkrap. Die huwelik is geen uitsondering hierop nie, inteendeel een van die sterkste aanvalle teen die huwelik vandag (deur die wêreld, die satan, en ons sondige vlees) is om die prioriteit van die huwelik af te breek, of om die huwelik as minder belangrik te laat lyk as wat dit werklik is.

Vir die vyand om dit reg te kry word daar so paar struikelblokke, of hindernisse, voor ons gegooi om hierdie prioriteit in ons lewe te belemmer. Nou daar is 'n hele klomp hindernisse wat genoem kan word, maar ons gaan ons hier beperk tot die vernaamste struikelblokke.

1. Die eerste hiervan is wanneer die man of vrou versuim om sy of haar ouerhuis ordentlik te verlaat (Gen 2:24). Nou hierdie is een van die moeilikste konsepte om te verstaan, want 'verlaat' beteken nie dat jy absoluut geen verhouding meer met jou ouers of skoonouers mag hê nie. Daar word nie van ons vereis om heeltemal elke band met ons ouers te verbreek nie, inteendeel, die opdrag van Rom 12 staan steeds dat ons, sovêr moontlik, in vrede met alle mense moet lewe, en dit sluit jou ouers en skoonouers in.... glo dit of nie. Die 5de gebod (eer jou Vader en jou Moeder) is ook nogsteeds van krag, ons moet ons ouers bly eer selfs nadat ons getroud is, maar terselfdertyd moet daar tog 'n verandering in die verhouding tussen jou en jou ouers wees wanneer jy getroud is..

Verder beteken hierdie verlaat konsep ook nie noodwendig 'n geografiese verlaat nie. Daar is baie mense wat in 'n ander lande as hulle ouers bly, maar wat nogsteeds nie verlaat het nie, terwyl party mense wat naby aan hulle ouers bly tog verlaat het. Nou dit is so dat in meeste gevalle, waar dit moontlik is, 'n geografiese verlaat 'n goeie ding is, maar moenie dink omdat jy nou vêr wegtrek van jou skoonouers af, dat jou man of vrou nou uiteindelik darem sy ouers verlaat het nie, want dit is nie noodwendig so nie.

Maar wat beteken dit dan? Ons het pas gesê dat daar 'n radikale verandering in die verhouding tussen ouer en kind moet kom. Maar wat presies moet verander? Vir die doeleinde van hierdie artikel gaan ons nie hier op hierdie onderwerp uitbrei nie, liewer sal ons 'n aparte artikel daaroor plaas. (vir meer inligting oor hierdie spesifieke onderwerp, en eintlik oor die huwelik as geheel, lees gerus "Sweethearts for a Lifetime" deur Dr. Wayne Mack en sy vrou Carol Mack)

Vir nou is dit belangrik om te besef dat, versuim om die beginsel van Gen 2:24, naamlik dat die man (en die vrou natuurlik) sy ouerhuis moet verlaat, toe te pas 'n ernstige hindernis vir die prioriteit van die huwelik is en onnodige druk daarop sal plaas, bloot omdat die man of vrou wat dit versuim, se hart verdeeld is tussen ouerhuis en huwelik.

2. Die tweede hindernis wat die prioriteit van die huwelik belemmer is wanneer kinders 'n hoër prioriteit word as jou huwelik. In ons tyd en samelewing het die euwel ingesluip dat jou kinders jou hoogste prioriteit is. Daar is geen teks in die Bybel wat leer dat om ma te wees vir kinders belangriker is, of selfs ewe belangrik is, as om vrou te wees vir haar man nie. Net so is daar geen teks wat wys dat pa wees belangriker is as man wees nie. Ouerskap is nie die hoogste prioriteit, soos wat die wêreld vir ons leer nie.

Maar soos wat ons baie duidelik reeds gesien het, in die vorige artikel, leer die Bybel ons baie duidelik dat die huwelik die belangrikste prioriteit is. Die huwelik is die permanente verhouding, nie die ouer kind verhouding nie. Selfs as ons weer dink aan die doel van die huwelik, dan sien ons dat om kinders voort te bring maar net een van die doelwitte van die huwelik is, en dit selfs maar net een van die sekondêre (nie om te sê dat dit onbelangrik is nie) doelwitte. As kinders voortbring en opvoed die belangrikste doel vir die huwelik sou wees, sou dit beteken dat die sukses van die huwelik gemeet sou word aan die hoeveelheid kinders, of selfs die sukses van die kinders, wat geensins die waarheid is nie. Daar is talle huwelikspare wat nie kinders kan hê nie maar dit maak daardie huwelike nie mislukkings of van minder waarde as huwelike waaruit daar talle kinders gebore word nie.

In 'n latere artikel sal ons meer oor kinders in die huwelik praat, maar vir nou is dit net baie belangrik om te verstaan dat jou kinders nie jou hoogste prioriteit is nie, jou man is. Jou kinders is nie jou hoogste prioriteit nie, jou vrou is. Jou huwelik is jou hoogste prioriteit. Of jy dit wil aanvaar of nie, of jy daarvan hou of nie, om vrou te wees vir jou man, en om man te wees vir jou vrou is jou eerste en belangrikste prioriteit, NIE JOU KINDERS NIE!

As jy die beste pa vir jou kinders wil wees fokus daarop om die beste man vir jou kinders se ma te wees, en as jy die beste ma vir jou kinders wil wees fokus daarop om die beste vrou vir jou kinders se pa te wees.

3. Dan is daar natuurlik ook ander struikelblokke vir die prioriteit van die huwelik. Baiekeer is dit verhoudings met vriende. Jou vrou is nou jou beste vriend man. En vrou, jou man is nou jou beste vriend. Die huwelik is jou hoogste prioriteit, nie jou vriende nie. Daar is niks in die Bybel wat sê dat jy jou vriende nooit mag los nie (inteendeel, as sekere vriende probleme in jou huwelik veroorsaak moet jy ook van hulle afstand doen), maar die huwelik mag nooit verbreek word nie.

Dieselfde beginsel geld by jou loopbaan. Die oomblik as jou loopbaan druk op jou huwelik begin plaas, dan moet jy ernstig die vraag begin vra of daardie loopbaan God se wil vir jou is. Loopbane het afgode geword vir ons, en daar is letterlik mense wat ter wille van hulle loopbane, hulle huwelike opoffer. Watter absolute gruwel voor God!

As jy vind dat jy nie jou huwelik en jou loopbaan albei kan hanteer nie, los jou loopbaan.... jy kan en sal met minder geld (en minder eer) oor die weg kom, so los dit! Die Bybel leer vir ons die beginsel van radikale amputasie van goed wat jou in sonde inlei of wat jou laat struikel (Mat 18:9). Na jou verhouding met God is die huwelik jou eerste en belangrikste prioriteit en jy mag onder geen omstandighede toelaat dat daardie prioriteit versteur raak deur ouers, kinders, vriende, loopbane of enigiets anders nie. Sny dit af die oomblik as dit jou huwelik negatief beïnvloed. Jy is in die eerste plek geroep om 'n man vir jou vrou te wees, man! En vrou, jy is in die eerste plek geroep om 'n vrou vir jou man te wees!

Nou hier is so 'n paar baie moeilike beginsels neergelê, en die feit is, hierdie goed kom nie sommer net natuurlik nie. Ons is sondige mense. Van nature is ons selfsugtig, so ons soek ons eie selfsugtige belange in plaas daarvan om na die belange van ons man of vrou om te sien. Van nature jaag ons allerhande onbybelse doelwitte in ons lewens na in plaas van dit wat regtig saak maak.

Van nature is ons prioriteite deurmekaar, ons is sondige mense. Nou wat dit beteken is dat hierdie dinge nie sommer maar net vanself regkom nie, dit gebeur nie net nie. Salomo skryf in Spreuke 24:30-34 "Ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens, (31) en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings, sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi. (32) En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk, en lering aangeneem: (33) Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande-vou om uit te rus; (34) dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man."

Dieselfde beginsel geld vir die huwelik. Om die huwelik reg en goed te hou, is soos om 'n tuin, of wingerd, goed en reg te hou, dit verg harde werk, dit verg moeite. "In enige moeitevolle arbeid is voordeel" sê Spreuke 14:23. En wat is meer die moeite werd as om tyd en moeite te spandeer aan dit wat jou hoogste prioriteit is, naamlik jou huwelik.

Ongelukkig dink mense baiekeer dat maar net moet gebeur, en ongelukkig is baie daarvan as gevolg van die hele fabel van "compatibility". Mense sien mekaar as "compatible" dan beteken dit nou alles gaan sommer net uitwerk, want ons pas so goed bymekaar. Nee, wanneer jy trou dan trou jy met iemand wie se agtergrond heeltemal anders is as joune, iemand wie fisies heeltemal anders as jy is, wie 'n ander soort temperament, persoonlikheid, belangstellings, perspektiewe, verwagtinge en waardes as jy het.

Omdat daar sulke verskille is, en omdat julle albei sondaars is, verg dit harde werk om die huwelik goed en reg te hou. En wees baie versigtig, oppas as jy dink jy staan dat jy nie val nie. Moenie dink "my huwelik is te sterk, my huwelik sal nooit faal nie".

Wees versigtig, werk aan jou huwelik, doen moeite om tyd saam te spandeer en die beginsels van die huwelik reg en getrou toe te pas. Hou aan werk daaraan, want die huwelik is jou eerste en belangrikste prioriteit!

In die liefde van Christus, gegroet!

Hits: 1494
0
Posted by on in Christelike Lewens-Kwessies

Die Here beveel ons om nie bekommerd te raak, of om oor niks besorg te raak, nie. Maar Hy gee ook vir ons 'n handleiding om bekommernis te oorkom. In hierdie, en die volgende preek kyk ons, prakties, na hierdie onderwerp.

https://www.youtube.com/watch?v=21d_zscFfu4

Hits: 161
0

Posted by on in Christelike Lewens-Kwessies

Hoe kan ons vrees oorkom? (Audio)

https://www.youtube.com/watch?v=5e5IH_Ab_NA

Hits: 160
0

Posted by on in Kategorieë en Artikels
Hits: 1684
0